OFERTA PRACY

/23.10.2020/

OFERTA PRACY

Zwracamy się z apelem do osób wykonujących zawody medyczne, głównie:

– lekarzy,

– pielęgniarek,

– diagnostów laboratoryjnych,

– ratowników medycznych

o pomoc w udzielaniu świadczeń medycznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w przekształconym decyzją Wojewody Mazowieckiego Szpitalu Zakaźnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

Powyższy apel jest podyktowany sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, wymagającą wzmocnienia zasobów kadrowych Szpitala.

Mile widziani do pracy WOLONTARIUSZE,  w szczególności mężczyźni.

Oferujemy także zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej z zastosowaniem atrakcyjnych warunków płacowych i systemów motywacyjnych.

 

Szczegółowe warunki współpracy (z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych) będą omawiane indywidualnie pomiędzy zainteresowanymi a Dyrekcją SP ZOZ w Siedlcach.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie lub WOLONTARIAT (z numerem telefonu do kontaktu),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

 

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 31.10.2020r.  na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

08 – 110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat @ spzoz-siedlce.pl

Więcej informacji o ofercie pracy uzyskać można pod numerem telefonu: 728-319-831 lub 25-632-27-97.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.