Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w O/AiIT oraz Położnej Oddziałowej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

/14.05.2021/

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO:

 

 – PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 – POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 

Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.