Dyrektor SPZOZ w Siedlcach ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko: POŁOŻNA ODDZIAŁOWA W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM /16.11.2020/

/16.11.2020/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siedlcach

przy ul. Jana Kilińskiego 29, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

POŁOŻNA ODDZIAŁOWA W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

 

Szczegóły w załączniku.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.