„GRYPA SENIOR 65+”

/04.10.2018/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach realizuje program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie  „Grypa Senior 65+”.

Do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie uprawnieni są mieszkańcy Siedlec w wieku powyżej 65 roku życia posiadający miejską kartę „Senior 65+”.

Szczepienia wykonywane są w terminie od dnia 17 września do dnia 21 grudnia 2018 roku w następujących Przychodniach:

Przychodnia POZ nr 1, ul. Floriańska 24:
poniedziałek, czwartek – 11.30 – 16.30
wtorek, środa, piątek – 8.00 – 13.30

Przychodnia POZ nr 2, ul. Młynarska 22:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 18.00

Przychodnia POZ nr 3 Poradnia Ogólna, ul. Mazurska 1:
        poniedziałek – piątek – 8.00 – 18.00

Przychodnia POZ nr 4 Poradnia Ogólna, ul. Bolesława Chrobrego 17:
poniedziałek – piątek – 8.00 – 18.00

 

Szczepienia są finansowane ze środków z Urzędu Miasta Siedlce.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.