Informacja i rozstrzygnięciu konkursu uzupełniającego

/26.02.2016/

Informacja i rozstrzygnięciu konkursu uzupełniającego przeprowadzonego na podstawie zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 10.02.2016 r. za zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 18.02.2016 r. na Realizację Świadczeń Zdrowotnych w SPZOZ w Siedlcach

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.