Informacja o rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego na podstawie zarządzenia nr 12/2019 z dnia 18.03.2019r. na realizację świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Siedlcach w okresie 01.07.2019 – 30.06.2022r.

/31.05.2019/
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.