Oferta Multisportu

/08.06.2016/

INFORMACJA  DLA  PRACOWNIKÓW

SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  SIEDLCACH    

 

Program Multisport oferowany przez Benefit Systems będzie kontynuowany w 2017 roku z dofinansowaniem ze środków ZFŚS. Osoby dotychczas korzystające z tego programu proszone są o telefoniczne potwierdzenie kontynuacji korzystania lub złożenie rezygnacji, natomiast nowe zainteresowane programem osoby proszone są o osobiste dostarczenie deklaracji korzystania  z wybranej karty do Działu Kadr i Płac w terminie do dnia 20.12.2016r. Druki deklaracji (odpowiednio dla osób z dochodem do lub powyżej 800zł/m-c na jedną osobę w rodzinie) znajdują się na stronie internetowej SPZOZ w Siedlcach (Dla pracowników/Pliki i druki do pobrania)

 Uwaga: w ramach Programu Multisport można korzystać z Parku Wodnego Siedlce

Posiadane dotychczas Karnety do Parku Wodnego Siedlce należy wykorzystać do dnia 31.12.2016r.    

Od 2017 roku karnety te nie będą doładowywane i dofinansowywane przez tut. Zakład.

 

 

Sprawę prowadzi:

Dział Kadr i Płac tel. 25 644-32-89

Adres e-mail: akalisz(@)spzoz-siedlce.pl

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.