Prośba o stare fotografie Szpitala Miejskiego w Siedlcach

/23.02.2016/

Dyrekcja SPZOZ w Siedlcach zwraca się z prośbą do posiadaczy starych fotografii zrobionych w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach do ich udostępnienia  w celu sporządzenia ,,Monografii Szpitala”. Prosimy o ich przesyłanie na adres:

 

Dyrekcja SPZOZ w Siedlcach

ul. Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

 

wraz z krótkim opisem zdjęcia i adresem nadawcy. Po wykonaniu skanu fotografii, zostaną one zwrócone nadawcom. Ofiarodawcy zdjęć zostaną zawiadomieni o terminie udostępnienia Monografii czytelnikom.  Z góry dziękujemy za wszelką współpracę podczas tworzenia Monografii.

 

Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Siedlcach

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.