SPZOZ w Siedlcach zleci wykonanie 43 sztuk otwieranych krat okiennych

/03.08.2020/

SPZOZ w Siedlcach zleci (na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”) wykonanie 43 sztuk otwieranych krat okiennych w budynku Oddziału Psychiatrycznego przy ulicy Starowiejskiej 15.

Oferty prosimy składać do dnia 12.08.2020 do godziny 10:00 w Sekretariacie przy ul. Kilińskiego 29 lub na adres mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl

kontakt w sprawie: Przemysław Sokołowski 728 319 942.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.