Partnerzy ze Szwajcarii w Siedlcach

/12.10.2018/

Caritas Diecezji Siedleckiej od ponad roku współpracuje z Fundacją „Hilfe und Beistand”, kierowaną przez Zakon Maltański w Szwajcarii. 
W dniach 11 – 12 października 2015 roku w ramach wizytacji odwiedził Siedlce Paolo Kraemer – „Szpitalnik” i Guido Stöckli – Dyrektor Operacyjny „Hilfe und Beistand”, który koordynuje pozyskiwanie i przekazywanie darów do Polski i innych krajów.

Zakon Maltański czynnie realizuje działalność charytatywną i szpitalniczą w ponad 120 państwach. Kawalerowie Maltańscy niosą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas wojen światowych. W XX wieku nastąpił dynamiczny ich rozwój dotyczący całokształtu działalności, w tym również na polu religijnym i dyplomatycznym.

Goście przybyli do Siedlec, by zobaczyć miejsca, do których trafiła pomoc za ich pośrednictwem. Poznali placówki i działalność Caritas Diecezji Siedleckiej, ale także rozmiar istniejących potrzeb. Od początku współpracy, Caritas Diecezji Siedleckiej otrzymał od Zakonu blisko 200 łóżek i szafek dla osób chorych i leżących. W ostatnim transporcie były także baseny, nerki, kołdry, poduszki, poszewki, koce, prześcieradła, waga krzesełkowa, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz meble (stoły i krzesła). Trafiły one do instytucji współpracujących z Caritas; między innymi do Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Siedlcach.

W poniedziałek, drugiego dnia wizyty, zaproszeni Goście odwiedzili Hospicjum i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy SPZOZ w Siedlcach. Szanowni goście nie ukrywali zachwytu nad sposobem kierowania i zarządzania naszymi jednostkami oraz wysokiego poziomu świadczeń medycznych i opiekuńczych na rzecz pacjentów.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.