Perły Medycyny 2013

/11.10.2018/

Ogólnopolski Konkurs Medyczny – PERŁY MEDYCYNY, po raz kolejny nagrodzono placówki medyczne i firmy działające na rynku medycznym, które poprzez efektywne zarządzanie oraz przy udziale kompetentnego personelu świadczy usługi na wysokim poziomie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w roku 2013 roku przystąpił do konkursu -w kategorii – Nagroda za Projekt .

Główna nagroda w konkursie to statuetka –PERŁA ESKULAPA, będąca symbolem profesjonalizmu, rzetelności i odpowiedzialności na każdym etapie działania. Kapituła konkursu naszej placówce przyznała złotą statuetkę.

Nagrodę odebrali Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski oraz Dyrektor SPZOZ – Mirosław Leśkowicz.

Projekt rewitalizacja zabytkowego budynku „starego szpitala” i przeznaczenie go na cel społeczny, którym jest ochrona zdrowia.
Otrzymanie dofinansowania w ramach Działania 5.2 „Rewitalizacja miast”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 umożliwiło Zakładowi przeprowadzenie prac mających na celu „odzyskanie” zabytkowego obiektu „starego szpitala” w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15”.

W ostatnich 4 latach funkcjonowania SPZOZ w Siedlcach znacznie podwyższył  standard udzielanych świadczeń medycznych w Szpitalu Miejskim  a także w innych Naszych placówkach. Podjęto działania , które można podzielić na 4 zasadnicze grupy:

  1. Uruchomienie nowych jednostek realizujących usługi medyczne. Wielkim sukcesem ostatnich lat jest rewitalizacja starej zabytkowej części budynku Szpitala, w którym obecnie zlokalizowano Oddział Psychiatryczny z Poddziałem Detoksykacyjnym (Alkoholowym)  i Pododdziałem Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym oraz Poradnię Leczenia Uzależnień.  Ponadto uruchomiony został Oddział Kardiologicznym, Pracownia Elektrofizjologii, Poradnia Kontroli Stymulatorów i Pracownia Tomografii Komputerowej.
  2. Zrealizowanie inwestycji w zakresie modernizacji lokali Spzoz w Siedlcach i zakup nowoczesnego sprzętu
  3. Wdrożenie nowoczesnych metod leczenia pacjentów.
  4. Działania z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

Łączna wartość przeprowadzenia inwestycji to kwota ok. 31 mln zł. Środki finansowe na ten cel otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, WFOŚiGW ZPORP, PFRON-u oraz od organu założycielskiego, którym jest Miasto Siedlce.

Nadmienia się, że w 2012r. SPZOZ w Siedlcach uzyskał brązową Perłę Medycyny.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.