Piknik Rodzinny połączony z Dniem Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach

/03.06.2023/

Zaproszeni pracownicy SPZOZ w Siedlcach na Pikniku Rodzinnym połączonym z Dniem Dziecka w Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach zorganizowali Punkt Profilaktyki Medycznej. Osoby zainteresowane mogły wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu glikemii jak też uzyskać poradę pielęgniarską w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.