Podziękowania dla UPH w Siedlcach

/23.03.2020/

 

SPZOZ w Siedlcach dziękuje Uniwersytetowi  Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach  

za włączenie się w działania związane z walką z chorobą zakaźną COVID-19   

przekazując na rzecz Szpitala  maseczki z włókniny, Fartuchy flizelinowe , fartuchy foliowe, rękawice jednorazowe.

 

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.