Polska Fundacja Narodowa wspiera walkę z koronawirusem.

/20.03.2020/

Polska Fundacja Narodowa wspiera walkę z koronawirusem.

 

Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej jednogłośnie podjął decyzję o przeznaczeniu środków z rezerwy finansowej 2020 na walkę z chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Jedną z wielu instytucji, którą wesprze Fundacja, jest SPZOZ w Siedlcach.

 

Kierując się najwyższą koniecznością, Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej uznał za kwestię priorytetową udzielenie wsparcia i pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie działając na podstawie statutu Fundacji w obszarze celów Fundacji, do których należy m.in. wspieranie działalności z dziedziny ochrony zdrowia zgodnie z § 2 pkt 3 oraz § 3 pkt 3 w zakresie ich realizacji poprzez udzielanie lub organizowanie wsparcia dla osób lub podmiotów.

W kryzysowej sytuacji wymagającej mobilizacji zasobów i aktywizacji ogólnospołecznej solidarności, Polska Fundacja Narodowa – jako organizacja trzeciego sektora – natychmiast włączyła się w działania związane z walką z chorobą zakaźną COVID-19 wstrzymując decyzję o rozpoczęciu realizacji niektórych projektów lub ograniczając już realizowane. To czas powszechnej redefinicji priorytetów – powiedziałdr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Mamy świadomość trudnej sytuacji wywołanej koronawirusem, dlatego działamy w sposób skoordynowanyz Ministerstwem Zdrowia. Udzieliliśmy niezbędnego wsparcia wskazanym szpitalom, poprzez przekazanie środków finansowych na zakup niezbędnego asortymentu do zwalczania COVID-19. Pozwolą one na zakup zarówno sprzętu diagnostycznego, jak również środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla lekarzy, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.  – dodał Michał Góras, członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Decyzja Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zapadła w ubiegłym tygodniu jako efekt całościowej rekonstrukcji struktury budżetu na 2020 rok w związku z dynamiką obserwowanych zmian, które postępują na polu zagrożenia, jakie stanowi pandemia koronawirusa zarówno w kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym.

Z przyznanego dofinansowania dla SPZOZ w Siedlcach zostaną zakupione środki ochrony osobistej – maski, rękawice i fartuchy a także sprzęt – aparaty AMBU, termometry na podczerwień, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, kardiomonitory i defibrylatory.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.