Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

/06.11.2018/

Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego

Wartość projektu: 12 929 296,10

Wydatki kwalifikowane : 11 569 871,80
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 80,00% co stanowi kwotę 9 255 897,44

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI „ Jakość życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach dnia 06 listopada 2018roku podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pn; „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” działania 6.1 „Jakość życia”. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz dyrektor SPZOZ w Siedlcach Mirosław Józef Leśkowicz.

Realizacja Projektu będzie polegała na:

Utworzeniu Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Nowy oddział znajdzie się na tym samym piętrze, co funkcjonujący obecnie Oddział Kardiologiczny. W jego skład wejdą: trzy sale chorych wraz z sanitariatami, sala gimnastyczna, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pokój pielęgniarek z punktem pielęgniarskim, pokój dzienny z aneksem szatniowym, pokój dla rehabilitantów. Powierzchnia użytkowa nowego oddziału będzie wynosiła ponad 250 m2. Poza tym na oddziale zamontowane zostaną nowe instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, gazów medycznych oraz instalacja sieci komputerowej.

 

Zakupie sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział będzie dysponował 15 łóżkami w ramach rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej oraz 10 łóżkami w ramach opieki dziennej. Zakupiony zostanie także sprzęt medyczny i wyposażenie do pracowni: prób wysiłkowych, treningu ergometrycznego, psychologii klinicznej, terapii psychologicznej, sali gimnastycznej, a także do punktu pielęgniarskiego, gabinetu zabiegowego i do pozostałych sal oddziału.

 

Przebudowie bloku operacyjnego i zakupie nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego

Zakres prac obejmie roboty demontażowe, budowlane oraz przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych oraz wentylacji. Zakupiony zostanie także nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy, m.in.: stół operacyjny mechaniczno-elektryczny, aparat do znieczuleń kolumna anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna, diatermia thunderbeat, lampa operacyjna bezcieniowa z satelitą, tor wizyjny laparoskopowy z zestawem narzędzi laparoskopowych, pompa infuzyjna, kontenery z microstopem do narzędzi, cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi. Uzupełnieniem wyposażenia medycznego będzie sprzęt IT wspomagający pracę lekarzy.

 

Przebudowie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i zakupie nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego

Przebudowa oddziału obejmie wykonanie robót demontażowych, budowlanych oraz przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazów medycznych oraz wentylacji. Nowy oddział doposażony zostanie w sprzęt: aparat RTG przewoźny, system kompresji klatki piersiowej, aparat do wentylacji nieinwazyjnej, aparat do hipotermii leczniczej, aparat do monitorowania ICP, stymulator zewnętrzny serca, łóżko dla pacjentów z nadwagą do 250 kg, podnośnik hydrauliczno-wannowy do 200 kg, łóżko intensywnej opieki medycznej, defibrylator, pompy infuzyjne i wózek do przewozu pacjentów. Poza tym materace przeciwodleżynowe, panele nadłóżkowe, monitory wielostanowiskowe – centrala, a także respirator dla dorosłych i dzieci, monitor kardiologiczny i rzutu minutowego serca, respirator transportowy dla dorosłych i dzieci, aparat USG, zestaw do videobronchofiberoskopii, videolaryngoskop. Zakupione zostanie również wyposażenie IT wspomagający pracę lekarzy, w tym: zestaw komputerowy, drukarka, drukarka kodów kreskowych i czytnik kodów kreskowych.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.