Poradnia Medycyny Pracy SPZOZ w Siedlcach przy ul. Formińskiego 14 zaprasza na badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego. Rejestracja/informacja pod nr telefonu – 25 644 62 83.

/12.06.2024/

Poradnia Medycyny Pracy SPZOZ w Siedlcach zapraszana badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych niebezpiecznych dla zdrowia oraz badań kandydatów do szkół branżowych I stopnia.

Badanie lekarskie osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 roku życia może być wykonane w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

Badanie lekarskie osoby w wieku powyżej 16 roku życia do ukończenia 18 lat  może odbyć się bez obecności rodzica/opiekuna prawnego po przedstawieniu podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wydanego odpowiednio przez szkołę ponadpodstawową, szkołę wyższą lub jednostkę uprawnioną do prowadzenia studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Poradnię Medycyny Pracy przy ul. Formińskiego 14 od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30-14.00 lub telefonicznie pod nr telefonu: 25 644 62 83.

 

Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.