Porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a SPZOZ w Siedlcach

/11.10.2018/

Dnia 4.03.2015 r. w Rektoracie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelnią, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Porozumienie podpisali: Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Dyrektor SPZOZ w Siedlcach mgr Mirosław Leśkowicz.

Zawarte porozumienie ma na celu wymianę wiedzy, doświadczeń zawodowych, oraz podejmowanie wspólnych działań naukowych i dydaktycznych istotnych dla rozwoju form kształcenia młodzieży – m.in. potencjalnych przyszłych pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Podpisana umowa przewiduje m.in.: współdziałanie SPZOZ w Siedlcach przy organizowaniu przez UPH konferencji, seminariów i projektów naukowo – badawczych; realizację wspólnych przedsięwzięć dotyczących kształcenia studentów UPH, w tym: współorganizowanie praktyk zawodowych studentów, wspieranie wiedzą i doświadczeniem zawodowym działalności studenckich kół naukowych, organizowanie innych form kształcenia studentów UPH w oparciu o potencjał SPZOZ w Siedlcach.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.