Program rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

/05.08.2021/

Szanowni Pacjenci !

 

Miło nam poinformować, iż od dnia 5 sierpnia 2021 roku w Szpitalu Miejskim w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej działa  PROGRAM REHABILITACJI DLA PACJENTÓW PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje, które pomogą Państwu skorzystać z programu.

Kto może skorzystać z programu:

Z programu rehabilitacji pocovidowej mogą skorzystać pacjenci, którzy chorowali na COVID-19 w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia z powikłaniami lub następstwami w zakresie: układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu.

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:

  • datę zakończenia izolacji domowej, lub
  • datę wypisu ze szpitala, lub
  • datę wypisu z izolatorium.

UWAGA: jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni – i jest ustalany indywidulanie.

Kto kieruje:

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego pacjentowi przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Lekarz Specjalista lub Lekarz ze szpitala.

Jak powinno być wystawione skierowanie?

Skierowanie na leczenie szpitalne do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.  (kod resortowy VIII: 4308)

Rozpoznanie: U09 – Zdrowie pacjenta po zakończeniu Covid-19.

Cel/Wskazania: Rehabilitacja stacjonarna pacjenta po przebytej chorobie Covid-19.

 

Niezbędne wyniki badań, które pacjent musi posiadać, aby zakwalifikować się do programu:

  • badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
  • aktualna morfologia, CRP (białko ostrej fazy)
  • aktualne badanie EKG
  • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta
  • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby. Wymienione wyniki badań lekarz dołącza do skierowania.

 

UWAGA:

  • Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego oraz samodzielnie zadbać o higienę osobistą.
  • Kontakt dla pacjentów: 572 212 637

 

Zapraszamy do skorzystania z programu!

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.