Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za rok 2013

/10.09.2013/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

Zaprasza do składania ofert na :

 

badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za rok 2013

 

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-04-30 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Warunki związane ze składaniem ofert dostępne są na stronie internetowej:

www.spzoz-siedlce.pl/przetargi

 

Informacji udziela również Główny Księgowy SP ZOZ Siedlce Tel. 025 644 24 78

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 2013-09-26 do godz. 11:00.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.