dostawa łóżek i szafek szpitalnych do SPZOZ w Siedlcach

/14.03.2023/

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk łóżek i szafek szpitalnych na Oddział Psychiatryczny SPZOZ w Siedlcach, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 2.

Wspólny Słownik Zamówień: 33192120-9 – Łóżka szpitalne, 33192000-2 – Meble medyczne

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.