Lista wyłonionych w ramach zapytania ofertowego Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

/20.09.2017/

Lista wyłonionych w ramach zapytania ofertowego

 

„Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach  wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny”


umowa zawarta  w  dniu  20 września 2017 roku

1. Zakład Informatyki Praktycznej ZIP Irena Lisowska

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.