Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: utwardzenie placu na terenie Szpitala Miejskiego w Siedlcach.

/18.06.2021/

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: utwardzenie placu na terenie Szpitala Miejskiego w Siedlcach.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.