Rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19

/05.04.2022/

Zaproszenie do składania ofert

 

Na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

rozbudowę i przebudowę wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

 

Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 19.04.2022r do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.