Sprzedaż uszkodzonego samochodu specjalnego sanitarnego Mercedes – Benz Sprinter 313 CDI

/10.11.2015/

SAMODZIELNY PUBLICZNY

 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SIEDLCACH

UL. KILIŃSKIEGO 29

TEL. 644-44-83  FAX 644-44-83

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na:

 

sprzedaż uszkodzonego samochodu specjalnego sanitarnego Mercedes  – Benz Sprinter 313 CDI

 

  1. I.      Przedmiot sprzedaży:

 

Marka i typ pojazdu: uszkodzony samochód sanitarny Mecedes – Benz Sprinter 313 CDI

Nr rej. WS 03364

Pojemność / moc silnika: 2 151 cm3/ kW 95,0

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Rok produkcji: 2000

Przebieg w km: 595 097 km

Badanie techniczne ważne do: samochód uszkodzony

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego.

 

II. Miejsce i termin, w którym będzie można obejrzeć przedmiot przetargu: Szpital SP ZOZ Siedlce, ul. Starowiejska 15 , Siedlce  w godzinach 8:00- 15:00.

III. Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest kierownik Sekcji Technicznej SP ZOZ Siedlce, tel. 0-25 644-62-69, e-mail: psokolowski@spzoz-siedlce.pl

IV. Cena wywoławcza samochodu:

1. Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 3800.- zł brutto /słownie: trzy tysiące osiemset złotych/, w tym podatek VAT w wysokości 23%/.

2. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Oferty cenowe w zamkniętych kopertach, oznaczonych „Oferta na kupno samochodu”, należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ przy ul. Kilińskiego 29 do dnia 17.11.2015r do godz. 1100. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.11.2015r. o godz.1105.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami na w/w zadanie jest kierownik Sekcji Technicznej SP ZOZ Siedlce, tel. 0-25 644-62-69, e-mail: psokolowski@spzoz-siedlce.pl

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.