Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, kompletnej dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na Oddziale Chirurgii Szpitala SP ZOZ w Siedlcach, na podstawie załączonej koncepcji, a następnie wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych według sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, projektu.

/17.12.2021/

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, kompletnej dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na Oddziale Chirurgii Szpitala SP ZOZ w Siedlcach, na podstawie załączonej koncepcji, a następnie wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych według sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, projektu.
Koncepcja wykonania przedmiotu zamówienia:
Dla wymiany powietrza planuje się zastosowanie dwóch central wentylacyjnych wyposażonych w nagrzewnice wodne, chłodnice freonowe oraz wymienniki obrotowe do odzysku ciepła z powietrza usuwanego. Jeden z układów będzie obsługiwał sale chorych, drugi pozostałe pomieszczenia. W pomieszczeniach brudownika, WC oraz magazynku zastosowana zostanie wentylacja wyziewna.
Zamówienie obejmuje również obudowanie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w głównym ciągu komunikacyjnym (sufit w korytarzu, około 80 m2).

Stosownie do Art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie: robót ogólno budowlanych, montażowych, elektrycznych jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.