SPZOZ uprzejmie informuje, że zwiększa się czas pracy udzielania świadczeń w Poradni Diabetologicznej przy ul. Floriańskiej 24, przez lek. Mariusza Bednarczyka – Specjalisty Diabetologa.

/01.10.2020/

SP ZOZ uprzejmie informuje, że zwiększa się czas pracy udzielania świadczeń

w Poradni Diabetologicznej przy ul. Floriańskiej 24,

przez lek. Mariusza Bednarczyka – Specjalisty Diabetologa.

Rejestracja do Poradni Diabetologicznej – tel. 25 644 04 71

 

Ponadto informujemy, że od 1 października 2020 roku

w POZ Nr 1 w Siedlcach przy ul. Floriańskiej 24,

świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej będzie udzielał

lek. Mariusz Bednarczyk

(Specjalista Chorób Wewnętrznych/Specjalista Diabetolog).

 

Serdecznie zapraszamy do składania deklaracji wyboru do w/w Lekarza.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.