SPZOZ w Siedlcach informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2020 roku wznawia pracę: Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

/31.08.2020/

 

SP ZOZ w Siedlcach uprzejmie informuje,

iż z dniem 31 sierpnia 2020 roku

wznawia pracę (ul. Starowiejska 15):

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

Rejestracja pacjentów tylko TELEFONICZNA

tel. 25 632 20 61/69 wew.228

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.