SPZOZ w Siedlcach w ramach programu współpracy transgranicznej wraz z partnerem z Ukrainy, otrzymał dofinansowanie na Opiekę długoterminową i hospicyjną pt.”Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna”

/21.12.2023/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, w ramach programu współpracy transgranicznej wraz z partnerem z Ukrainy, otrzymał dofinansowanie na Opiekę długoterminową i hospicyjną pt.”Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna” .
W ramach projektu zostanie zmodernizowany budynek Szpitala przy ul. Bema 22, w którym mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opiekuńczo – leczniczy psychiatryczny oraz Hospicjum
Zaplanowane prace oraz zakup sprzętu specjalistycznego do opieki długoterminowej i hospicyjnej podniesie komfort pobytu i leczenia pacjentów .

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.