Prawa pacjenta

Plakat – Prawo Pacjenta

  • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
  • Prawo pacjenta do informacji
  • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
  • Prawo pacjenta do wyrażania zgody  na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
  • Prawo pacjenta do dostępu dokumentacji medycznej
  • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
  • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
  • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Podstawa prawna :  Ustawa  o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta  
z dnia 6 listopada 2008r.( Dz.U. z dnia 31 marca 2009r

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.