Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest to ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych realizowany w formie:

  1. Profilaktycznych Programów Zdrowotnych,
  2. Prewencji mającej na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowalności, powstrzymanie choroby, gdy zostaną wykryte jej wczesne symptomy lub zapobieganie skutkom choroby oraz przeciwdziałanie jej nawrotom – w zakresach:

W ramach Profilaktycznych Programów Zdrowotnych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osoby ubezpieczone mogą korzystać z bezpłatnych badań, które dotyczą najgroźniejszych chorób.

Programy skierowane są do osób w grupach wiekowych najbardziej zagrożonych wybranymi chorobami.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.