Zasady przyjmowania do szpitala

Ogólna Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
  • zgłaszających się ze skierowaniem do szpitala zgłaszających się bez skierowania w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Zadania Ogólnej Izby Przyjęć:

  • rejestracja pacjenta zgłaszającego się do izby przyjęć
  • przyjęcie do oddziału szpitalnego pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
  • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi, który nie kwalifikuje się do hospitalizacji
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.