Szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia

/15.12.2020/

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach uprzejmie informuje, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 został wskazany, jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tzw. SZPITAL WĘZŁOWY).

Szczepienia w SZPITALU WĘZŁOWYM dotyczą pracowników SPZOZ w Siedlcach, a także personelu pracującego w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz aptekach.

Szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia obejmują, m.in. lekarzy, stomatologów, felczerów, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy.

Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne.

Osoby wyrażające chęć szczepienia powinny przekazać do SZPITALA WĘZŁOWEGO swoje daneosobowe tj.: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL oraz ZGODĘ na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień (pobierz wzór zgody).

W związku z powyższym SP ZOZ w Siedlcach, jako SZPIAL WĘZŁOWY zwraca się z prośbą do dyrektorów/kierowników innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz kierowników aptek o zgłaszanie gotowości do zaszczepienia swojego personelu poprzez przekazanie odpowiednich danych (imię, nazwisko, pesel, zgoda) na adres  e-mail:

mmedak@spzoz-siedlce.pl  lub

kdabal@spzoz-siedlce.pl

Proszę, by przekazywane dane osobowe były szyfrowane, a hasło do plików było wysyłane w oddzielnej korespondencji.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 10.00.

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 dane osobowe Państwa pracowników będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia i organizacja szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia.

Ponadto informujemy, iż alternatywnie, w/w osoby będą mogły zaszczepić się w dowolnym innym punkcie szczepień zarejestrowanym przez NFZ w ramach otwartego naboru, przy czym szczepienia w otwartych punktach szczepień będą realizowane z przesunięciem czasowym w stosunku do szczepień w Szpitalach.

Telefon pod którym można uzyskać informację –  797 101 449

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.