Warsztaty Chirurgiczne

/18.11.2021/

W ostatnim czasie odbyły się w Szpitalu Miejskim SP ZOZ w Siedlcach kolejne cztery edycje zaawansowanego kursu specjalistycznego z laparoskopowych metod leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych. W dniach 9/10 września, 11/12 i 30/31 października i 15/16 listopada w warsztatach prowadzonych przez Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej dr hab. n. med. Kryspina Miturę, profesora UPH, udział wzięło łącznie 21 uczestników. Chirurdzy biorący udział w szkoleniu przybyli między innymi z Warszawy, Wrocławia, Torunia, Nowego Targu, Gostynia i Żuromina. W pierwszym dniu każdej edycji kursu przeprowadzono szkolenie teoretyczne – w trakcie wygłoszonych wykładów zaprezentowano najnowsze doniesienia w dziedzinie herniologii i przedstawiono zasady postępowania chirurgicznego. W drugim dniu zajęć przeprowadzono serię operacji laparoskopowych TAPP (transabdominal preperitoneal), podczas których zaprezentowano i omówiono szczegółowo technikę operacyjną. Dotychczas w ramach prowadzonego cyklu szkoleń przeprowadzono w Szpitalu Miejskim w Siedlcach łącznie 21 edycji tych warsztatów.

Przeprowadzone warsztaty są elementem ogólnopolskiego programu szkolenia chirurgów w zakresie zaawansowanych technik laparoskopowych, w którym prof. Kryspin Mitura pełni rolę Koordynatora Programu Szkoleniowego Sekcji Wideochirurgii TChP w Zakresie Operacji Laparoskopowych Przepuklin Pachwinowych. Wiecej informacji na: https://wideochirurgia.tchp.pl/tapp-tep.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.