Warsztaty z Leczenia Ran

/11.10.2018/

W dniu 20 czerwca 2015r. w Szpitalu Miejskim SPZOZ w Siedlcach odbyła się pierwsza edycja warsztatów z praktycznych umiejętności postępowania z ranami przewlekłymi.
Kurs zorganizowany został przez personel Oddziału Chirurgii Ogólnej.
Szkolenie skierowane zostało do pracowników ochrony zdrowia zajmujących się tym zagadnieniem, głównie pielęgniarek.
Podczas kursu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi kompleksowego leczenia ran przewlekłych. Szkolenie umożliwiło poznanie zasad leczenia przy użyciu nowych technik miejscowego oczyszczania ran, tj. zastosowanie podciśnienia, opatrunków piankowych z dodatkiem jonów srebra oraz zaprezentowano metody kompresjoterapii i roli odciążenia w zespole stopy cukrzycowej, przedstawiono prawidłową technikę pobierania posiewu flory bakteryjnej z rany i omówiono jej wpływ na proces gojenia w aspekcie tworzeni biofilmu. Uczestnicy kursu brali czynny udział w zabiegach odkażania, oczyszczania i pielęgnacji ran u chorych leczonych w Oddziale Chirurgii. Z owrzodzeniami w przebiegu przewlekłej choroby żylnej, z zespołem stopy cukrzycowej i owrzodzeniami niedokrwiennymi.
Udział w szkoleniu został potwierdzony wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.