Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

/11.10.2018/

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Sali Senatu Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego Szpitalowi Miejskiemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Prestiżowe wyróżnienie na ręce Dyrektora Mirosława Leśkowicza oraz Zastępcy Dyrektora Zbigniewa Wyrwasa wręczyli: reprezentujący Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek i prof. Jerzy Henning, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Tym samym Szpital Miejski, będąc 145 szpitalem w Polsce, oraz 17 w województwie Mazowieckim, dołączył do elitarnego grona szpitali mogących poszczycić się tym prestiżowym wyróżnieniem.

Akredytacja Ministra Zdrowia jest ważnym osiągnięciem, gdyż potwierdza wysoką jakość usług medycznych świadczonych w szpitalu, zbadaną w oparciu o zestaw 221 standardów obejmujących zagadnienia, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń oraz bezpieczeństwo pacjentów. Wartym podkreślenia jest fakt, iż Szpital Miejski spełnił powyższe standardy w 85%, co jest wynikiem znacznie przewyższającym średnią uzyskaną przez akredytowane szpitale a także rezultatem wyjątkowo wysokim dla szpitala przystępującego do procesu akredytacji po raz pierwszy.

Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji to dla pacjentów przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia oraz wszelkie aspekty postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji są zgodne z wysokimi standardami.

Uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Jacek  Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki; Wojciech  Kudelski, Prezydent Miasta Siedlce; Anna Sochacka, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce; Zygmunt Wielogórski, Starosta Siedlecki; przedstawiciele jednostek ochrony zdrowia z Siedlec i okolic, przedstawiciele władz samorządowych, duszpasterze oraz pracownicy SPZOZ w Siedlcach.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.