Wznawiamy działalność Szkoły Rodzenia

/12.05.2022/

RAMOWY PROGRAM SZKOŁY RODZENIA PROWADZONEJ W 
SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIEDLCACH

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKOŁY RODZENIA
1. Możliwość lepszego przygotowania i nabycia niezbędnych umiejętności przydatnych
podczas porodu.
2. Większa szansa na świadome przeżycie porodu rodzinnego (z osobą towarzyszącą).
3. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie karmienia piersią i opieki nad dzieckiem.

ZAJĘCIA POPROWADZĄ
1. Położne
2. Lekarz położnik
3. Lekarz neonatolog
4. Fizjoterapeuta
5. Dietetyk

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ

SPOTKANIE I CIĄŻA
1. Jak zmienia się ciało mamy
2. Zycie dziecka w łonie mamy
3. Kontakt z dzieckiem podczas ciąży
4. Znaczenie roli osoby towarzyszącej podczas porodu
5. Badania kobiety ciężarnej
6. Dieta mamy ciężarnej
7. Możliwe dolegliwości ciężarnej i jak z nimi radzić (1,5 godz.)
8. Spotkanie z dietetykiem-dieta ciężarnej (0,5 godz.)
9. Ćwiczenia podczas ciąży z fizjoterapeutą (0,5 godz.)

SPOTKANIE II PRZYGOTOWANIE DO PORODU
1. Objawy zbliżającego się porodu
2. Kiedy do szpitala i wyprawka
3. Procedury przyjęcia do oddziału
4. Okresy i fazy porodu
5. Budowa miednicy kostnej – wymiary
6. Masaż krocza – czy potrzebny
7. Nauka oddychania w poszczególnych fazach porodu (1,5 godz.)
8. Spotkanie z lek. Położnikiem – co to jest preindukcja porodu, hormony podczas porodu
(0,5 godz.)
9. Ćwiczenia z fizjoterapeutą (0.5 godz.)

SPOTKANIE III PORÓD
1. Pozycje wertykalne w I i II okresie porodu
2. Niefarmakologiczne (naturalne) metody łagodzenia bólu porodowego
3. Idea porodu aktywnego
4. Rola osoby towarzyszącej podczas porodu
5. Prawa kobiety rodzącej
6. Poród wspomagany farmakologicznie
7. Wskazania do cięcia cesarskiego i porodu zabiegowego
8. Plan porodu (1,5 godz.)
9. Znieczulenie do porodu lub cięcia cesarskiego (0,5 godz.)
10. Ćwiczenia z fizjoterapeutą (0,5 godz.)

SPOTKANIE IV NOWORODEK
1. Pierwszy kontakt z dzieckiem – rola nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry”
2. Postępowanie z noworodkiem na Sali porodowej
3. Ocena stanu ogólnego noworodka wg skali Apgar
4. Stany przejściowe noworodka
5. Badania przesiewowe
6. Szczepienia noworodka zgodne z kalendarzem szczepień
7. Więź rodziców z dzieckiem (1,5 godz.)
8. Pokaz kąpieli noworodka – warsztaty (0,5 godz.)
9. Ćwiczenia z fizjoterapeutą (0,5 godz.)

SPOTKANIE V LAKTACJA
1. Fizjologia wytwarzania pokarmu
2. Korzyści wynikające z karmienia piersią dla matki i noworodka
3. Metody stymulacji laktacji
4. Prawidłowe odżywianie matki karmiącej
5. Pozycje do kamienia
6. Problemy laktacyjne
7. Karmienie mieszane i sztuczne
8. Odciąganie i przechowywanie mleka kobiecego (1,5 godz.)
9. Spotkanie z neonatologiem – szczepienia, pierwsza pomoc przedmedyczna (0,5 godz.)
10. Ćwiczenia z fizjoterapeutą (0,5 godz.)

SPOTKANIE VI POŁÓG
1. Charakterystyka połogu
2. Pierwsze godziny po porodzie i cięciu cesarskim
3. Pobyt w oddziale po porodzie
4. Syndrom baby blus
5. Zasady pielęgnacji i higieny
6. Powody do niepokoju
7. Powrót do aktywności seksualnej i płodności (1,5 godz.)
8. Pokaz oddziału położniczego w SP ZOZ (film lub oprowadzenie po oddziale)
9. Ćwiczenia z fizjoterapeutą (0,5 godz.)

SPOTKANIE VII PIERWSZE CHWILE RAZEM
1. Prawidłowe trzymanie noworodka
2. Przewijanie i ubieranie
3. Bezpieczne otoczenie
4. Wyprawka
5. Noszenie dziecka w chuście
6. Pielęgnacja kikuta pępowinowego
7. Rola taty w opiece nad dzieckiem
8. Kiedy pierwszy spacer (1,5 godz.)
9. Fizjoterapeuta – postępowanie z noworodkiem rozwijającym się fizjologicznie i w
wybranych problemach (0,5 godz.)
10. Ćwiczenia z fizjoterapeutą (0,5 godz.)

SPOTKANIE VIII ZDROWIE MALEŃSTWA
1. Wizyty patronażowe położnej
2. Objawy spowodowane niedojrzałością przewodu pokarmowego (kolki?) i jak sobie
radzić
3. Czy moje dziecko ulewa?
4. Zaparcia, biegunka
5. Alergie pokarmowe
6. Zmiany na skórze fizjologiczne i patologiczne
7. Kiedy do lekarza (1,5 godz.)
8. Masaż niemowlęcy – pokaz
9. Ćwiczenia z fizjoterapeutą (0,5 godz.)

NA ZAJĘCIA NALEŻY PRZYNIEŚĆ
Zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w
ćwiczeniach prowadzonych w szkole rodzenia
Przychodzimy w wygodnym stroju (np. dres) na salę wchodzimy w miękkim obuwiu lub
skarpetach

POŁOŻNE PROWADZĄCE ZAJĘCIA
Barbara Smolarczuk
Dorota Płatkowska
Emilia Szewczuk
Martyna Szopka

  • Wskazane jest uczestniczenie  obojga rodziców.
  • Zapraszamy też serdecznie ciężarne, których mężowie z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
  • Optymalny czas rozpoczęcia zajęć w Szkole Rodzenia przypada na 28 -30 tydzień ciąży i zakończy się nie później niż 3 – 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu.
  • Udział w zajęciach daje możliwość poznania położnych, które na co dzień pracują w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz zwiedzanie Oddziału i Traktu Porodowego.

Zajęcia poprowadzą  Lekarze, Położne, Fizjoterapeutka, Dietetyczka, Ratownik Medyczny

Zapisy u Położnych:

Smolarczuk Barbara
tel. 668 825 681
Szewczuk Emilia
tel. 531 592 533
Płatkowska Dorota
tel. 666 030 365
Szopka Martyna
tel. 789 434 506

Serdecznie zapraszamy

 

Torba do porodu- wytyczne w załączniku pdf

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z naszego szpitala.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.