Z dniem 2 czerwca 2020 roku wznawiamy przyjęcia pacjentów do Oddziału Chirurgii Ogólnej.

/02.06.2020/

SP ZOZ w Siedlcach uprzejmie informuje,

iż z dniem 2 czerwca 2020 roku

wznawia przyjęcia pacjentów do

Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.