Nominacja profesorska dla dr. hab. Kryspina Mitury

/28.09.2023/

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 7 września 2023 roku nadał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Panu dr. hab. Kryspinowi Miturze z Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Profesor Kryspin Mitura w 2002 roku ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, odznaczony dyplomem honorowym Rektora Uczelni i listem gratulacyjnym Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej za wybitne wyniki osiągnięte w czasie nauki akademickiej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2006 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W 2019 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej (2010r.), chirurgii onkologicznej (2013r.) i chirurgii ściany jamy brzusznej (2021r.). W 2010 roku uzyskał certyfikat endoskopii diagnostycznej i zabiegowej Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 2023 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Harvarda w zaawansowanym programie Surgical Leadership (Harvard Medical School w Boston, Massachusettes w USA).

Od 2003 roku jest pracownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego w Siedlcach, gdzie pracuje do chwili obecnej, pełniąc od 2016 roku funkcję Ordynatora Oddziału. Od 2018 roku zatrudniony na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH.
Profesor Kryspin Mitura jest cenionym lekarzem, wykładowcą, autorem ponad 250 publikacji naukowych oraz twórcą internetowego portalu szkoleniowego Herniacademia.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy nominacji oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.