Kontakt

Rejestracja / Informacja

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 27 97
Fax: 25 632 42 60

facebook.com/spzozsiedlce

NIP: 8212056050
REGON: 000310309

Nazwa banku: PKO BP S.A. Oddział Siedlce
Nr konta: 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664

Sekretariat pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Telefony:
25 632 22 55
Fax:
25 632 42 60

Radca Prawny

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 719

Główny Księgowy

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 726
25 644 24 78

Z-Ca Głównego Księgowego

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 713

Dział Ekonomiczno - Finansowy

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 724, 727, 729, 718

Dział Kadr i Płac - Kierownik

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 715, 731, 743, 716, 725, 738
25 644 32 89

Dział Kadr i Płac

Telefon:
25 644 32 89

Dział Usług Medycznych - Kierownik

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 734

Sekcja Usług Medycznych i Statystyki ul. Starowiejska 15

Telefon:
25 632 20 60/69 wew. 351, 203, 216, 280

Sekcja Informatyczna

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 737
25 632 20 60/69 wew. 212

Dział Techniczno - Eksploatacyjny - Kierownik

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 723
25 344 43 20

Sekcja Techniczna

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 714, 717, 750, 757
25 644 62 69

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 711
25 644 44 83

Sekcja Administracyjne

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 710, 722, 744

Inspektor ds. BHP

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 720

Inspektor ds. obronnych, ds. p/poż

Telefony:
25 632 74 86
25 632 74 87 wew. 721

Inspektor Ochrony Danych

Pan Marcin Jarosiński

Telefon: 530 797 925

Magazyn ul.Starowiejska 15

Telefon:
25 632 74 85

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.