SPZOZ w Siedlcach informuje o rozszerzeniu zakresu wykonywania badań diagnostycznych

Oferta Multisportu

INFORMACJA  DLA  PRACOWNIKÓW. Program Multisport oferowany przez Benefit Systems będzie kontynuowany w 2017 roku ...

Zmiana na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Od października br. nastąpiła zmiana kierownictwa Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala...

Prośba o stare fotografie Szpitala Miejskiego

Dyrekcja SPZOZ w Siedlcach zwraca się z prośbą do posiadaczy starych fotografii zrobionych w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach 

Partnerzy ze Szwajcarii

Caritas Diecezji Siedleckiej od ponad roku współpracuje z Fundacją "Hilfe und Beistand", kierowaną przez Zakon Maltański w Szwajcarii. W dniach 11 - 12 października 2015 roku w ramach wizytacji odwiedził Siedlce ...

Informujemy,

że w Przychodni POZ Nr 3 przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach od dnia 1 lipca  2015 r. istnieje możliwość zapisu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Grażyny Szubielskiej (specjalista medycyny rodzinnej)   Serdecznie zapraszamy!

Informacja

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z: Gwinei, Liberii, Sierra Leone,

Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Sali Senatu Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego Szpitalowi Miejskiemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Prestiżowe wyróżnienie na ręce Dyrektora ...

PERŁY MEDYCYNY 2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w roku 2013 roku przystąpił do konkursu -w kategorii – Nagroda za Projekt ...

PERŁY MEDYCYNY 2012

17 listopada 2012r. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się  Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ , podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting

Ta karta ratuje życie !

Pracownia Serologii Grup Krwi wykonuje trwałe wpisy grup krwi tzw. KREWKARTY                 KREWKARTA czyli Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi jest pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w...