Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Sali Senatu Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego Szpitalowi Miejskiemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Prestiżowe wyróżnienie na ręce Dyrektora ...

PERŁY MEDYCYNY 2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w roku 2013 roku przystąpił do konkursu -w kategorii – Nagroda za Projekt ...

PERŁY MEDYCYNY 2012

17 listopada 2012r. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się  Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ , podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting

Zdrowie Pacjenta

Nieustanne podejmowanie starań w trosce o życie i zdrowie ludzkie,w poszanowaniu godności człowieka, czyniąc pracę pasją i oddaniem, w duchu etycznego postępowania zgodnego z najnowocześniejszą wiedzą medyczną, to cel działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Ta karta ratuje życie !

Pracownia Serologii Grup Krwi wykonuje trwałe wpisy grup krwi tzw. KREWKARTY                 KREWKARTA czyli Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi jest pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w...

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest to ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych realizowany w formie:   Profilaktycznych Programów Zdrowotnych, Prewencji mającej na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa...