Oferta pracy

SPZOZ Siedlce zatrudni lekarza do pracy w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotuniu.

SPZOZ w Siedlcach informuje o rozszerzeniu zakresu wykonywania badań diagnostycznych

Zmiana na stanowisku Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Od października br. nastąpiła zmiana kierownictwa Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala...

Prośba o stare fotografie Szpitala Miejskiego

Dyrekcja SPZOZ w Siedlcach zwraca się z prośbą do posiadaczy starych fotografii zrobionych w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach 

Informacja

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z: Gwinei, Liberii, Sierra Leone,

Wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Sali Senatu Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego przyznanego Szpitalowi Miejskiemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Prestiżowe wyróżnienie na ręce Dyrektora ...

PERŁY MEDYCYNY 2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w roku 2013 roku przystąpił do konkursu -w kategorii – Nagroda za Projekt ...

PERŁY MEDYCYNY 2012

17 listopada 2012r. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się  Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ , podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting

Ta karta ratuje życie !

Pracownia Serologii Grup Krwi wykonuje trwałe wpisy grup krwi tzw. KREWKARTY                 KREWKARTA czyli Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi jest pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w...