INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Informacja Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA Płatne testy na koronawirusa

Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego


Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) jest jednostką organizacyjną działalności podstawowej Szpitala zapewniająca kompleksową, środowiskową, stacjonarną i niestacjonarną opiekę w zakresie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Siedlce oraz powiatów siedleckiego, łosickiego oraz sokołowskiego.

SCZP udziela pomocy pacjentom psychiatrycznym także spoza tego rejonu działania.

Centrum zajmuje się osobami dorosłymi, powyżej 18 rok życia, w zakresie zdrowia psychicznego
z wyłączeniem dzieci i młodzieży oraz z wyłączeniem leczenia uzależnień.

Celem działania CZP jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi skoordynowanej, kompleksowej
i wielostronnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

 

SCZP udziela pomocy:

*Czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie świadczeniobiorców z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;

*Długoterminowej– świadczeniobiorcom
z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;

*Krótkoterminowej – świadczeniobiorcom
z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;

*Doraźnej –w stanach nagłych i przypadkach pilnych;

*Konsultacyjnej- osobom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny (PZK)

Jest sercem CZP, dyżur w punkcie pełni psycholog/ psychoterapeuta/ pielęgniarka/ pielęgniarka psychiatryczna/ lekarz psychiatra w godz. 8-18 we wszystkie dni powszednie
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jest to miejsce ustalania wstępnego planu wsparcia. W PZK prowadzona jest skoordynowana opieka medyczna.

 

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

ZLŚ obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

  • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych
    w środowisku domowym
  • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych
    i rehabilitacyjnych.

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.