Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność 1 października 2022 roku w ramach programu pilotażowego o Centrach Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Początkowo obszarem działania SCZP było Miasto Siedlec i powiat siedlecki, a od 1 stycznia 2023 roku obszar działania został rozszerzony o powiat łosicki i sokołowski. Na dzień dzisiejszy SCZP obejmuje opieką około 190 tyś. populacji oraz osoby spoza obszaru działania. SCZP zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia skoordynowaną, kompleksową i wielostronną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.  Oferuje wsparcie także rodzinom chorych.

Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego jest TYPEM „A” i zapewnia opiekę zdrowotną w następujących komórkach:

Nasz personel to wykwalifikowana kadra: lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowienia.

Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego
Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 25 632 20 61-69 wew. 457
e-mail: sczp@spzoz-siedlce.pl

 

Do Siedleckiego Centrum Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 • Udziela świadczeń psychologicznych i psychiatrycznych
 • Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
 • Wymagana wcześniejsza rejestracja
 • Możliwość rejestracji drogą elektroniczną:
Pacjent wysyła e-mail na adres: rejestracjaczp@spzoz-siedlce.pl podając niezbędne dane:

 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Telefon kontaktowy
 • Informację czy ma być to wizyta do:
 • lekarza psychiatry
 • psychologa
 • psychoterapeuty
 • Zgłoszenie zapotrzebowania na receptę, podając: dokładną nazwę leku wraz
  z dawką oraz wnioskowaną ilość opakowań (możliwe tylko w przypadku kontynuacji leczenia, a nie w przypadku wizyty pierwszorazowej)
Rejestracja w jak najszybszym czasie skontaktuje się telefonicznie (na nr tel. podany przez Pacjenta) w celu omówienia szczegółów i zaproponowania terminu wizyty.
W przypadku zmiany terminu lub rezygnacji z umówionej wizyty Pacjent powinien powiadomić rejestrację – osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: rejestracjaczp@spzoz-siedlce.pl

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 728 319 830 lub 25 644 68 11
e-mail: porpsych@spzoz-siedlce.pl
e-mail: rejestracjaczp@spzoz-siedlce.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Przychodnia Medyczna „VENA”
Mordy, ul. 11 Listopada 28/30
Tel. 25 888 10 92
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW
Siedlce, ul. Sienkiewicza 52
Tel. 690 077 702
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Przychodnia Medyczna „VENA”
Sarnaki, ul. Kilińskiego 4b
Tel. 83 359 91 19 lub 690 077 702

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
 • Dla osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego
 • Pomoc w PZK udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00
 • Bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce
 • W PZK pracują psycholodzy, którzy udzielą pierwszego wsparcia, zaproponują dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, w razie potrzeby pokierują do odpowiedniej formy pomocy (pilna lub planowa konsultacja lekarska, psychoterapia itd.)
 • Do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub mailowo.
I 
Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny
Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 515 872 403
Tel. 25 632 20 61-69 wew.399
e-mail: pzk1@spzoz-siedlce.pl
II
Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny
Przychodnia Medyczna „VENA”
Mordy, ul. 11 Listopada 28/30
Tel. 728 319 835
e-mail: pzkmordy@spzoz-siedlce.pl


Zespół Leczenia Środowiskowego

ZLŚ obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

 • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym,
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.
Zespół Leczenia Środowiskowego 
Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 451 061 113
e-mail: zls@spzoz-siedlce.pl

Klub Pacjenta

 • jest to miejsce gdzie może przyjść każdy Pacjent na zasadzie swobodnego: wstąp, wpadnij, zajrzyj
 • w klubie organizowane są zajęcia tematyczne oraz terapeutyczne
 • istnieje możliwość przygotowania ciepłych napojów i potraw
 • nad wszystkim czuwają nasi niezastąpieni Terapeuci Zajęciowi i Asystenci Zdrowienia

Klub Pacjenta w Siedlcach

Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 25 632 20 61-69 wew.372
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
Klub Pacjenta w Mordach

Przychodnia Medyczna „VENA”
Mordy, ul. 11 Listopada 28/30
Czynny w poniedziałki od 10:25 do 18:00

Jeśli u Ciebie lub bliskiej Ci osoby występują:

           • problemy ze snem i nie możesz zasnąć lub śpisz za długo
           • kłopoty z pamięcią lub koncentracją uwagi
           • smutek, lęk, niepokój lub rozdrażnienie
           • brak sensu życia, myśli rezygnacyjne lub samobójcze
           • niechęć do wchodzenia w relacje społeczne

Skorzystaj z Naszej pomocy

 

 

Nasi Partnerzy:

 

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.