Transgraniczna opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

/20.05.2024/
Dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy w ramach projektu: Transgraniczna opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.
Partnerami są SPZOZ Siedlce reprezentowany przez dyrektor Małgorzata Medak  i Przedsiębiorstwo Komunalne Centrum Medyczne Rehabilitacji Kombatantów Łuckiej Miejskiej Wspólnoty Terytorialnej (obwód wołyński, Ukraina).
Wartość projektu: 3 005 438,81 EUR
Kwota przyznanego dofinansowania w projekcie : 2 060 384,69 EUR.
W ramach projektu m.in:
– zostanie wykonany remont budynku Szpitala przy ul.Bema oraz zakupiony niezbędny sprzęt medyczny,
– nastąpi rozwój infrastruktury opieki geriatrycznej, paliatywnej i hospicyjnej, aby zapewnić skuteczną rehabilitację, szybką diagnostykę i leczenie pacjentów zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i w miejscach zamieszkania.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.