Ogłoszenia

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t.Dz.U.2018.2190 z późn.zm.)  ogłasza konkursu na stanowisko: ZASTĘPCA DYREKTORA DS.LECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach realizuje program bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie  „Grypa Senior 65+”. Do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Jana Kilińskiego 29, w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie przedłuża termin…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Jana Kilińskiego 29 ogłasza konkurs na i zaprasza na składanie ofert na stanowisko…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, zwany dalej Udzielającym zamówienia, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych…

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 26/2018 Z DNIA 15.06.2018r. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH…

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko ORDYNATORA Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Jana Kilińskiego 29, w porozumieniu z…

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zwany dalej ,,Udzielającym zamówienia” ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie…

1 2 3 4
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.