Aktualności

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach w porozumieniu z komisją konkursową powołaną zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 08.09. przedłuża termin składania ofert do konkursu na stanowisko:  zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

 

Ogłoszenie w załączniku

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.