Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Leczenie Ran Przewlekłych

/11.10.2018/

W dniu 18 lutego w Sali Białej MOK w Siedlcach odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Leczenie Ran Przewlekłych”. Organizatorem spotkania był zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Miejskiego SP ZOZ w Siedlcach. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 zaproszonych gości, głównie lekarze i pielęgniarki z placówek udzialający świadczeń medycznych na terenie Siedlec i okolic. Podczas wykładów omówiono istotne kwestie związane z prawidłowym leczeniem przewlekłych owrzodzeń w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Uczestników zapoznano z aktualnymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran dotyczącymi właściwego postępowania pielęgnacyjnego wśród tych chorych. Chirurdzy ze Szpitala Miejskiego przedstawili najnowsze zdobycze w dziedzinie nowoczesnych technologii materiałów opatrunkowych i terapii uzupełniających, takich jak leczenie podciśnieniem i oczyszczanie łożyska rany przy użyciu urządzeń wprowadzanych na światowy rynek medyczny zaledwie w ostatnich latach. Omówiono możliwości praktycznego zastosowania tych terapii na naszym terenie, przy współdziałaniu ambulatoryjnej podstawowej opieki medycznej z Poradnią Chirurgii Ogólnej i Szpitalem Miejskim SP ZOZ w Siedlcach w ramach uruchomionego od stycznia 2015 roku programu NFZ Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych. Niezwykle ciekawym zwieńczeniem konferencji było przedstawienie przez zespół ze Szpitala Miejskiego własnych wyników leczenia ran przewlekłych zgodnie z przedstwionymi wcześniej wytycznymi, potwierdzając wysoką skuteczność takiej terapii.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.