UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA Oddział Chorób Wewnętrznych, tel. 25 632 20 61-69, wew. 268, w godzinach 11:00-14:00 Oddział Neonatologiczny, tel. 25 632 20 61-69, wew. 257, w godzinach 12:00-14:00 Oddział Kardiologiczny, tel. 25 632 20 61-69, wew. 271, w godzinach 12:00-14:00 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, tel. 25 632 20 61-69, wew. 346, w godzinach 12:00-14:00 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tel. 25 632 20 61-69, wew. 276, w godzinach 15:00-17:00 Oddział Chirurgii Ogólnej, tel. 25 632 20 61-69, wew. 282, w godzinach 13:00-15:00 Oddział Chorób Zakaźnych, tel. 25 632 20 61-69, wew. 214, w godzinach 11:00-14:00

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Kardiologiczna
Telefony:
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Inne poradnie specjalistyczne
Poradnia Kardiologiczna
515 831 216
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Diabetologiczna
25 641 63 12
ul. Jana Kilińskiego 29 (wejście również od ul.J.Formińskiego 14)
08-110 Siedlce
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Diabetologiczna
25 644 29 72
ul. Sienkiewicza 3, 08-110 Siedlce
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Leczenia Uzależnień
25 63 220 61 do 69 w.319
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Kontroli Stymulatorów
515 831 216
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Kontroli Stymulatorów
Poradnia Neonatologiczna
25 63 220 61 do 69 w. 228 lub 786 821 709
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
25 644 68 11
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Rehabilitacyjna
25 644 45 73
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Medycyny Pracy
25 644 62 83
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Wad Postawy
25 633 42 79
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Wad Postawy
Poradnia Endokrynologiczna
25 633 42 79
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
25 632 20 61 do 69 wew.228 lub 786 821 709
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Medycyny Sportowej
25 643 56 56
ul. Mazurska 1, 08-110 Siedlce
Poradnia Medycyny Sportowej
Poradnia Proktologiczna
25 632 20 61 do 69 wew.228 lub 786 821 709
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Proktologiczna
Poradnia Preluksacyjna
25 633 42 79
ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Urologiczna
25 633 42 79
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Urologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
25 632 74 83
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Okulistyczna
25 632 74 83
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Osteoporozy
25 633 42 79
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Osteoporozy
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
25 633 42 79
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Poradnia Chirurgii Ogólnej
25 633 42 79
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
25 644 24 85
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
25 643 62 16
ul. Mazurska 1, 08-110 Siedlce
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Poradnia Chorób Zakaźnych
25 632 20 61 do 69 w. 238
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
25 644 45 21
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia Neurologiczna
25 632 74 83
ul. Formińskiego 14, 08-110 Siedlce
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci
25 632 20 61 do 69 wew. 228 lub 786 821 709
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci
Poradnia Kardiologiczna
25 632 43 60
ul. Mazurska 1, 08-110 Siedlce
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Diabetologiczna
25 644 04 71
ul. Floriańska 24, 08-110 Siedlce
Poradnia Diabetologiczna