Szpital ul. Bema / Opieka długoterminowa

Szpital ul. Bema / Opieka długoterminowa
ul Bema 22, 08-110 Siedlce
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Telefony:
ul Bema 22, 08-110 Siedlce
Kierownik - mgr Marzena Kłopotowska
Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Dorota Sopulska-Kowalska, tel. 25 6327462

Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, poprzez leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Pacjenci mają możliwość czynnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę. Zapewniamy codzienną rehabilitację w zależności od schorzeń i potrzeb pacjentów realizowaną przez wykwalifikowany personel medyczny. Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Dokumenty do ZOL (pdf)    (.docx)

Dokument do pobrania ZOL (pdf)     (.docx)

Hospicjum Stacjonarne
Telefony:
25 632 74 63
ul Bema 22, 08-110 Siedlce
Kierownik - Tobiasz Tadeusz
Pielęgniarka Oddziałowa

Druki do pobrania: ZGODA PACJENTA

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę, jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania mają na celu zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu i innych objawów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad umierającym. W skład takiego zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog. Żeby pacjent mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Leczenie pacjentów w hospicjum jest kontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Tryb zgłaszania pacjentów:

 •  osobiste
 • telefoniczne
 • przez osoby trzecie

W celu kwalifikacji pacjenta niezbędne jest przy zgłoszeniu okazanie aktualnej dokumentacji medycznej, określającej rodzaj i zaawansowanie występujących u pacjenta schorzeń oraz stosowanego leczenia. Ostateczną decyzję o kwalifikacji do leczenia w hospicjum stacjonarnym podejmuje lekarz hospicjum.

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (druk „ skierowanie do szpitala” oddział: „hospicjum stacjonarne”), rozpoznanie: zgodnie z wykazem (załącznik Nr 1 , do rozporządzenia  MZ z dnia 29 sierpnia 2009 r.Nr 139, poz.1138)
 • dowód osobisty,
 • dokumentacja medyczna
 • informacja o aktualnie stosowanym leczeniu
 • dane adresowe lekarza POZ i pielęgniarki POZ, do których pacjent jest zadeklarowany.
 • Przy przyjęciu pacjent lub jego przedstawiciel prawny podpisuje zgodę na leczenie oraz wskazuje osobę lub osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia.

Warunki objęcia opieką Hospicjum domowego:

 1. Zakończenie leczenia przyczynowego
 2. Adres zamieszkania lub pobytu pacjenta w mieście Siedlce lub w promieniu 30 km od granic miasta
 3. Zgoda pacjenta na objęcie opieką Hospicyjną

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką Hospicjum domowego:

 1. Skierowanie do Hospicjum Domowego wystawione przez szpital lub lekarza pierwszego kontaktu
 2. Dokumentacja medyczna chorego
 3. Dowód osobisty pacjenta + kserokopia

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, iż osoby pragnące wesprzeć finansowo Opiekę Długoterminową znajdujące się w Szpitalu przy ul. Bema 22, mogą dokonać płatności na konto bankowe w PKO BP nr 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664. W treści wpłaty prosimy o umieszczenie zapisu „darowizna dla Hospicjum”

Hospicjum Domowe
Telefony:
ul Bema 22, 08-110 Siedlce

Druki do pobrania: ZGODA PACJENTA

Podstawową działalnością jest pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad chorym w jego własnym domu. Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną/ opiekunem. W trakcie sprawowania opieki, podczas wizyty, chorzy i ich rodziny/ opiekunowie otrzymują dokładne zalecenia dotyczące postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego. Żeby pacjent mógł być objęty opieką paliatywną i hospicyjną konieczne jest skierowanie lekarza

Inne Szpitale
Szpital ul. Bema / Opieka długoterminowa
ul Bema 22, 08-110 Siedlce
Szpital ul. Bema / Opieka długoterminowa
Szpital ul. Starowiejska 15
ul. Starowiejska 15, 08-110 Siedlce
Szpital ul. Starowiejska 15
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.