Dostawa furgonu brygadowego do SPZOZ w Siedlcach

/21.10.2023/

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:

Dostawa furgonu brygadowego do SPZOZ w Siedlcach

 

Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat, albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl  albo  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2023-10-27 do godz. 14:00.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.