dostawa i instalacja kontenerowego tomografu komputerowego – art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567 i poz. 568).

/26.06.2020/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

telefon: 25

faks: 6444483

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

Siedlce, 2020-06-25

Znak sprawy: aparatTK/2020

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

dostawę i instalację kontenerowego tomografu komputerowego

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa i uruchomienie kontenerowego tomografu komputerowego o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszelkie prace związane z doprowadzeniem do kontenera wymaganych przyłączy oraz sieci komputerowej, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

CPV: 33111000-1

  1. Przygotowanie oferty

Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 2020-07-03 do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Do oferty należy dołączyć materiały potwierdzające zgodność oferowanego aparatu z wymaganiami zawartymi w zapytaniu (np. karty katalogowe), deklarację zgodności CE oraz projekt kontenera.

  • Kryteria oceny ofert:

        Cena – 90 %. Okres gwarancji – 10 %.

  1. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 Anna Jastrzębska – e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl, Robert Misiak – e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kilińskiego 29 08-110 Siedlce telefon: 25 faks: 6444483 e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl Siedlce, 2020-06-25 Znak sprawy: aparatTK/2020 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę i instalację kontenerowego tomografu komputerowego I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zapytania jest dostawa i uruchomienie kontenerowego tomografu komputerowego o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wszelkie prace związane z doprowadzeniem do kontenera wymaganych przyłączy oraz sieci komputerowej, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4. CPV: 33111000-1 II. Przygotowanie oferty Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedkce.pl do dnia 2020-07-03 do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Do oferty należy dołączyć materiały potwierdzające zgodność oferowanego aparatu z wymaganiami zawartymi w zapytaniu (np. karty katalogowe), deklarację zgodności CE oraz projekt kontenera. III. Kryteria oceny ofert: Cena – 90 %. Okres gwarancji – 10 %. IV. Kontakt z wykonawcą Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Anna Jastrzębska – e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl, Robert Misiak - e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.