Dostawa sprzętu komputerowego do Szpitala SP ZOZ Siedlce

/06.04.2012/

Siedlce: dostawa sprzętu komputerowego do Szpitala SP ZOZ Siedlce
Numer ogłoszenia: 79761 – 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego do Szpitala SP ZOZ Siedlce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego o następujących parametrach technicznych: Zestawy komputerowe: 22 sztuk Procesor: – procesor osiąga w benchmarku http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html SYSmark 2012 Rating – min. 110 pkt. Dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera. – zastosowane chłodzenie procesora: chłodzenie procesora z wykorzystaniem rurek Heatipe ( min.3 rurki) z wentylatorem z technologią PWM – 4 pinowe złącze wentylatora Złącze odpowiednie do podstawki procesora. Regulacja automatyczna obrotów wentylatora. Pamięć RAM – min. 4 GB – DDR3 (min 1333 Mhz ) Płyta główna: zakres obsługiwanej pamięci: DDR3 min. do 1333 Mhz złącza PCI-Express x16 min. 1 chipsety: dedykowany do procesorów i pamięci DDR3 złącza PCI min 2 szt. standard kontrolera Serial ATA II zintegrowana karta sieciowa (10/100/1000) zintegrowana karta dźwiękowa z możliwością włączenia/wyłączenia z pozycji BIOS min. 2 x USB 3.0 karta graficzna – zintegrowana z płytą główną – D-Sub i DVI-D płyta wyposażona w dodatkowe gniazdo (4 pinowe ) pod wentylator ( możliwość zastosowania rozgałęziacza 4 pin z gniazda (CPU FAN). Napęd optyczny- nagrywarka DVD +/- RW SATA w kolorze obudowy Dysk twardy: min 60 GB (technologia SSD Serial ATA II,) – minimalna prędkość odczytu 200 MB/s – minimalna prędkość zapisu 140 MB/s – obsługa technologii TRIM Obudowa Mini Tower – z możliwością pracy w pionie, kolor czarno- srebrny lub czarny, zamontowany z przodu obudowy wentylator min.80 mm PWM (4pin) – podłączony do płyty głównej, Gniazdo USB umieszczone z przodu obudowy. Klawiatura – kolor czarny – USB – rekomendowana przez producenta zestawu, opatrzona logiem producenta zestawu, niskie przyciski Mysz optyczna – kolor czarny USB – rekomendowana przez producenta zestawu, opatrzona logiem producenta zestawu. Zasilacz min 350 W PFC -musi posiadać certyfikat 80 plus (filtrprzeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, wentylator z automatyczną regulacją obrotów) Preinstalowalny Windows 7 Professional PL z nośnikiem. Office Starter 2010 w każdej jednostce. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego komputera z aktualnymi sterownikami urządzeń. System operacyjny musi być aktywowany. Zainstalowane oprogramowanie i sterowniki do podzespołów i urządzeń powinny być dostarczone na nośnikach optycznych w kompletach do każdego zestawu. Na każdy zestaw Zamawiający powinien otrzymać dokumenty gwarancyjne w formie papierowej oraz odpowiednie certyfikaty licencyjne z kluczami aktywacyjnymi. Deklaracja zgodności CE na zestaw z zamontowanym chłodzeniem (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego Brak Plomb Gwarancyjnych. Monitory do zestawów komputerowych- 22 sztuk Typ ekranu monitora kolorowy LCD (Standardowy 4: 3 lub 5:4) Podświetlenie LED Przekątna ekranu 19 cali Wielkość plamki 0,29 mm Typ panela LCD Rozdzielczość obrazu 1280 x1024 pikseli Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz Czas reakcji matrycy max 5 ms Jasność min 250 cd/m? Kontrast statyczny min 1000:1 Kąt widzenia poziomy min. 160 stopni Kąt widzenia pionowy min.160 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Certyfikaty TCO-5.0 Złącze wejściowe D-Sub, DVI-D Kolor obudowy (czarny lub czarno-srebrny) Opcja montażu na ścianie VESA Regulacja wysokości. Ekran obrotowy w poziomie Pochylenie ekranu Kabel DVI do podłączenia zestawu w komplecie Pivot Każdy zaoferowany monitor ma mieć podaną wartość kontrastu statycznego. Drukarka laserowa – 15 sztuk Technologia: laserowa, monochromatyczna Nominalna prędkość druku -min. 33 stron A4/min. Rozdzielczość w pionie – 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie – 1200 dpi Normatywny cykl pracy – 50000 str./mies. Druk dwustronny automatyczny [dupleks] – tak Złącza zewnętrzne – USB 2.0, LAN Pamięć min. 64 MB Procesor min. 600 MHz Drukowanie w różnych rozmiarach, w tym kart w formacie A6 i recept Drukarki wielofunkcyjne: 2 sztuki Technologia wydruku – laserowa monochromatyczna Rozdzielczość druku w czerni – 1200 x 1200 dpi Pamięć drukarki min. 256 MB Min. szybkość druku mono – 28 str./min. Interfejs- USB i Ethernet 10/100 Mbps Automatyczny druk dwustronny Normatywne obciążenie – min. 20000 str./mies. Port USB z przodu obudowy Język Polski w menu urządzenia Dołączona instrukcja obsługi w języku polskim Niszczarka 6 sztuk Niszczy jednorazowo min.12 kartek na ścinki, DIN3 Może niszczyć dokumenty ze zszywkami i spinaczami , karty kredytowe, płyty CD Elektroniczny start-stop, funkcja cofania Urządzenia aktywne – sieciowe: 1) UPSrack 19 – min.1000 VA max. 2U – 3 sztuki 2) UPS rack 19 – min.1500 VA max. 2U – 1 sztuka 3) Przełącznik zarządzalny rack 19 – 24 porty 10/100/1000 – 3 sztuki – 4 porty typu dual personality – każdy może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 lub jako gniazdo mini-GBIC (na transceivery mini-GBIC). – procesor Dual min.500 Mhz, lub single min. 1000Mhz – pamięćflash min.1 GB, – pamięci SDRAM min. 512 MB – przepustowość rutowania/przełączania mi. 120 Gb/s -automatyczne wykrywanie szybkości portu 4) Przełącznik zarządzalny rack 19 – 48 porty 10/100/1000 – 1 sztuka – 4 porty typu dual personality – każdy może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 lub jako gniazdo mini-GBIC (na transceivery mini-GBIC). – procesor Dual min.500 Mhz lub single min. 1000 MHz – pamięć flash min.1 GB, – pamięci SDRAM min. 512 MB – przepustowość rutowania/przełączania mi. 120 Gb/s – automatyczne wykrywanie szybkości portu 5) Konwerter światłowodowy mini-GBIC – 7 sztuk. – kompatybilne z przełącznikami oraz z posiadanym już sprzętem przez zamawiającego ( HPProCurve 2910, światłowód jedno-modowy) – prędkość 1 Gb – full duplex Akcesoria sieciowe: 1) Patchcordy 0,5m – kat.6 FTP -ekranowane – 30 sztuk 2) Patchcordy 3m – kat.6 FTP – ekranowane – 30 sztuk 3) Listwa zasilająca do UPSa – rack 19 – 4 sztuki – kompatybilne z UPS 4) Patchcordy światłowodowe min. 0,5m – 12 sztuk – złącza kompatybilne z konwerterem światłowodowym i przełącznicą ( SC/PC) 5) Listwa antyprzepięciowa do zestawów komputerowych min. 1,5m – 22 sztuki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.